מדור בוגרים היה שותף

מאמרים ושיעורים

New
שמונה פרקים לרמב"ם
תחילת פרק שמיני בחירה חופשית

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
החסיד המעולה והצדיק המושל בנפשו

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כל מעשיך יהיו לשם שמיים

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
פרק חמישי- שעבוד הכוחות לתכלית אחת

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
מודעות עצמית- המשך

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
מודעות עצמית

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
פרק רביעי- הרגלים

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
תחילת השפעות על פנימיות האדם

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
פרק רביעי- המידות המאוזנות

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
המיצוע של המידות

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
רפואת חולי הנפש- בשני יצרים

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
פרק שלישי- בריאות וחולי הנפש

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
פרק שני- בחירה חופשית

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כח השכל ההוגה

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כח המתעורר, הרגש

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כח המתעורר- רצונות והרגשות

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כח הרצון

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כח הרצון לעומת כח המתעורר

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
שליטה בכח הדמיון

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
כח המדמה ככח הדוחף את האדם

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
המשך כח המדמה

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
המישוש וכח המדמה

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
חלק הזן והמרגיש

הרב מישאל רובין

New
שמונה פרקים לרמב"ם
טז אלול- המידות ככלי להופעת ה' בעולם

הרב מישאל רובין